თბილისის მოფრენის აეროპორტი

 

 

TAV GEORGIA -  თბილისის მოფრენის აეროპორტის გახსნა 26 სექტემებრი 2017 წელი

TAV GEORGIA -  თბილისის მოფრენის აეროპორტის გახსნა 26 სექტემებრი 2017 წელი 

 

ჩვენს მიერ დამზადდა მრგვალი სცენა ორ დონიანი ორ ფერში ! 

ფოტო გადაღების ბანერი პოდიუმით,

გაიჭიმა გადასასვლელე ხიდზე დიდი მოცულობის ბანერბი, 

გამოფენის თეთრი პოდიუმი 

დამკვეთი შპს "ვანილა ივენთი"